Събития

Добре организираните събития са един от най-добрите инструменти за възпитание на младото поколение. На тази страница събрахме някои международни събития, които смятаме, че биха могли да бъдат от полза за нашата общност. Надяваме се, че те ще бъдат ангажиращи и практични както за децата, така и за техните родители. Въпреки че нашият екип следи за подходящи събития, ние не сме свързани по никакъв начин със събитията или техните организатори.

Twelve Points Wealth Management Webinar Series

Януари – Декември 2021 г.

Това е иновативен формат на обучение с поредица от уебинари, провеждани всеки месец от годината. Този начин на организиране на събитието предоставя възможност за множество лектори и много широк спектър от теми. Младите хора могат да подобрят своите финансови познания и да научат за инвестирането в недвижими имоти, да се грижат за собствените си спестявания, да управляват и инвестират парите си и много други.

Global Money Week

Април 2021 г.

Събитие с мисия да повиши осведомеността за това колко е важно да се обучават финансово децата от най-ранна възраст. Онлайн събитието се опитва да повиши осведомеността за различните финансови умения, необходими за стабилно и устойчиво финансово положение. Използвайки различни онлайн и реални дейности, организаторите се опитват да подобрят финансовото образование на децата и да предизвикат любопитството им за по-нататъшно обучение.

Ангажиране на учениците (и техните родители!) във финансовата грамотност

Април 2021 г.

Тук можете да намерите различни онлайн и офлайн образователни ресурси, свързани с финансовото образование. На този уебинар се прави преглед на важен аспект на съвременното образование. Нарастващата нужда от по-добро сътрудничество между учители и родители е една от основните теми. Друга интересна тема, която се обсъжда, е средата в класната стая и как тя може да бъде подобрена – както онлайн, така и офлайн. Осигурени са и множество безплатни ресурси.