МОНЕТИ АКАДЕМИЯ В ПРОМЯНАТА

Монети Академия (Monety Academy) е един от 5-те финалиста от 111 участника в осмото издание на конкурса “Промяната“ на Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change България.

КАКВО Е “ПРОМЯНАТА”?

“ПРОМЯНАТА” е програма за подпомагане на социалното предприемачество като един от най-ефективните и устойчиви инструменти за справяне със социалните проблеми и предизвикателства на обществото ни.

КАКЪВ СОЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ АДРЕСИРА МОНЕТИ АКАДЕМИЯ?

В страната ни нивото на бедност и финансова грамотност сред младите е много под средното за Европа, а в образователната система финансовото обучение е твърде слабо застъпено.

КАКВО Е МОНЕТИ АКАДЕМИЯ?

МОНЕТИ AКАДЕМИЯ Е ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ИГРА И УЧЕНЕ, ОБУЧАВАЩА ДЕЦАТА НА КЛЮЧОВИ ФИНАНСОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.

ЗАЩО СА ВАЖНИ ФИНАНСОВИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ?

Финансовите умения са част от ключовите умения на бъдещето. Чрез изграждане на правилното разбиране за парите от ранна детска възраст, можем да постигнем дълготрайна промяна и да осигурим по-добро бъдеще за нашите деца.

КАКВО ВКЛЮЧВА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ?

Запознаването с основни финансови термини (например: спестовна цел, дарение, наследство, бюджет, разходи, джобни пари, фалит и много други); произход на парите; разумно управление на парите. Заедно с тези знания, финансовата грамотност е тясно свързана с изграждането на положителни навици като: дисциплина; отговорно поведение към себе си, другите и средата; развиване на самоконтрол; аналитичност; и умения за взимане на решения.

КОЙ СТОИ ЗАД МОНЕТИ АКАДЕМИЯ?

Като финансист с над 20 годишен опит и буден баща на 2 деца, в Иван Атанасов се заражда идеята за създаването на образователни и финансови продукти, които да учат децата на финансова грамотност от ранна детска възраст. Яна Аврамова се присъединява с опита си в разработване на иновативни продукти с сферата на образованието и личностното развитие за деца и възрастни. Тя е и носител на две Европейски награди за иновации. Така започва общата им мисия началото на 2020г. В последствие в екипа им се включват детски художник и илюстратор, маркетолог, финансов съветник, технически съветник по информационни технологии и съветник по образователните дейности, както и множество доброволци.

ЗАЩО МОНЕТИ АКАДЕМИЯ ЩЕ УСПЕЕ?

Основателите на Монети Академия, всеки по отделно, имат богат и доказан родителски, предприемачески и житейски опит. Не само това, но заедно създават за по-малко от година образователен продукт за деца над 7 години: MONETY – ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАРТИ И ЗАБАВНА СЕМЕЙНА ИГРА ЗА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ. Той вече е достигнал до над 800 домакинства, училища и занимални. Повече информация за картите може да откриете на сайта ни https://monety.bg/

“Монети Академия” е финалист в инициативата на Нова Телевизия „ПРОМЯНАТА“.

КАКВО ИСКАМЕ ОТ КОНКУРСА “ПРОМЯНАТА”?

Да популяризираме нуждата от финансово обучение от най-ранна детска възраст в семейна среда и в училище, намиране на партньори и съмишленици, изграждане на екосистема, и поставяне на начало на разработката на образователната платформа.

Всички финалисти в ПРОМЯНАТА 2021 са изключителни и ние уважаваме усилията на всеки от тях. Тук може да прочетете повече, а ако искате да подкрепите нас това е линка ни:

https://nova.bg/promyanata/finalist/1151

Подобни публикации