ПРОМЯНАТА е във финансово грамотните деца

Иван Атанасов и Яна Аврамова създават „Монети Академия“, за да подобрят едно от важните житейски умения на българските деца и младежи – финансовата им грамотност. Иван е финансист с над 20 годишен опит в сферата на финансовите и банковите услуги. Работил е с иновативни продукти и решения, които дават старт на много нови финансови услуги. Идеята за създаването на “Монети Академия” се заражда, когато Иван започва разговора за парите и финансите с големия си син. Усещайки нуждата да научи детето си как да се адаптира с лекота към средата в която живеем, как да използва математиката практически, как да си прави сметка и по разумен начин да разполага с джобните си пари, Иван осъзнава, че всъщност за децата липсват образователни продукти, които да ги въведат по правилен начин в света на парите.

Така се заражда идеята за създаването на образователни и финансови продукти, които да учат децата на финансова грамотност и как да управляват джобните си пари на практика. Яна Аврамова се присъединява към Иван, вдъхновена от мисията за създаването на едно по-грамотно поколение, което знае как да борави правилно с парите си. Яна е акредитиран Лайф и Екзекютив Коуч с над 10 години опит в областта на иновациите, образованието и личностното развитие и 9 години мениджърски опит. Тя е и носител на две Европейски награди за иновации. В мисията им се включват и екип от детски художник и илюстратор, маркетолог, финансов съветник, технически съветник по информационни технологии и съветник по образователните дейности.

“Монети Академия” е онлайн платформа, обучаваща децата от 1-4 клас на ключови финансови умения и положителни навици като дисциплина, поемане на отговорност и грижа за себе си и околните. Подобна платформа е от изключително значение, тъй като през последните години все повече се обръща внимание на финансовата грамотност като едно от най-важните житейски умения, които помагат на хората да бъдат успешни в живота си. В страната ни нивото на финансова грамотност сред младите е много под средното за Европа, а в образователната система финансовото обучение е твърде слабо застъпено.

“Монети Академия” е финалист в инициативата на Нова Телевизия „ПРОМЯНАТА“. Гласувайте за нас тук

ПРОМЯНАТА, която искаме да постигнем:

За да подобрим финансовата грамотност на българските деца и да им помогнем да бъдат по-успешни в живота си, “Монети Академия” разработва онлайн платформа, обучаваща децата от 1-ви до 4-ти клас  на ключови финансови умения. Платформата ще осигури последователно и логично построено обучение с разработени методологии, предназначени за учене чрез симулация на реални ситуации, включително чатбот функционалност, образователни игри и други интерактивни онлайн инструменти.

Обученията и игрите ще бъдат съобразени с възрастта на децата и тяхното развитие, както и със степента на усвояване на нови знания. Игрите и симулациите ще имат състезателен елемент и различни нива на трудност с награди и класации, за да провокират у децата дългосрочен интерес към развитие на финансовите умения. За да помогне на българските учители и родители, платформата ще дава и практически съвети и методология за финансово обучение, приложими в ежедневието на детето.

Екипът на “Монети Академия” вече е създал продукт за финансово обучение на деца – образователни карти за финансова грамотност MONETY, който вече помага на стотици родители да учат децата си на финансови умения. Повече информация за образователните карти може да намерите на https://monety.bg/

Източник: НОВА ТВ nova.bg

Подобни публикации