Екип

Вярваме, че един от най-добрите начини за осигуряване на по-добро бъдеще за нашето общество е чрез подобряване на финансовата култура на младите хора. Това ни мотивира да създадем нови и иновативни начини за активно учене. Нашият подход помага на децата да започнат страстно да учат повече за отговорното финансово управление. Ние също се стремим да предоставим на родителите най-добрите инструменти за обучение на децата, защото знаем колко е важна финансова грамотност за тяхното бъдеще.

Иван работи във финансовия сектор през последните 20 години, в областта на разплащанията и управлението на риска. Създава Monety за да отговори на нуждата от по-добро финансово образование, помагащо на младите хора да изградят ценни житейски умения.

Яна е акредитиран Лайф и Екзекютив Коуч със 7+ години опит в областта на иновациите, образованието и личностното развитие и 9+ години мениджърски опит. Създател на Transformika Coaching Cards получили Европейска награда за иновации.

Рада e творец по душа, с дългогодишен опит във филмовата и рекламна индустрия. Работила е за 20th Century Fox в България. Тя илюстрира детски книжки, някои от които са отличени със специални награди..

Ценности