Мисията на Фондация „Монети Академия“ е да подкрепя и обучава деца и младежи по финансови теми и да помага на родителите да отглеждат финансово отговорни деца. Ние предоставяме обучения свързани с финансовата грамотност и предприемачество, както и практически инструменти за обучение и развитие на умения необходими за успех в живота. Финансовата грамотност е приоритет за нас, тъй като ние вярваме, че добрите финансовите умения на хората могат да създадат основа за по-богато и успешно общество.

Фондация „Монети Академия“

участва в инициативата на НОВА ТВ

Вярваме, че един от най-добрите начини за осигуряване на по-добро бъдеще за нашето общество е чрез финансово образование на младите хора. Това ни мотивира да създадем нови и овластяващи начини за активно учене. Нашият съпричастен подход помага на децата да започнат страстно да учат повече за отговорното финансово управление. Ние също се стремим да предоставим на родителите най -добрите инструменти за обучение на децата си, защото знаем колко е важно за тяхната бъдеща финансова грамотност.

На тази страница нашият екип споделя образователни ресурси, които сме открили чрез изследвания и сметнали за полезни. Повечето ресурси са практически и ориентирани към резултатите. Както трябва да е ясно до този момент – нашият екип е влюбен в образованието чрез действие. Моля, обърнете внимание, че въпреки че смятаме, че тези ресурси са полезни, ние не сме свързани по никакъв начин с техните автори.

Партньори


Нуждаем се от хора с кауза и умения, за да изпълним нашата цел и мисия.
Включете се.